Mao karong  adlawa ang pag selebrar dinhi sa New York para kang St. Patrick. Sa atong pag selebrar, giparada ang berdi nga color. Nanahimong berdi ang palibot.

Ang Irish Pubs gaawas-awas sa mga katawhang galaklak sa alak, beer og bino.

Selebrasyon kini bay sa usa ka Kultura og tagnaa! “Tagay pa diha, bay!” matud pa ni migo NY Irish.

Unsa ba diay ang naa sa selebrasyon?…INOM!

Samtang ang Kulturanhon naglipay og naghubog gibantayan kini sa atong mga NYPD guardia civil ang selebrasyon,  sama sa ilang pag attender sa pananahon nga ang Iglesya Catolika nag selebrar sa Mierkoles sa semana santa.

Salamat balaod sa pagbantay og pag protekta sa mga katawhang nanagsadya.

VIVA SAINT PATRICK’S DAY 2009!

Karong adlawa, akoa nga nahinumduman si Fr. Bill S.J – Irish nga Jesuit – –  og akong gibalik-lantaw ang iyang gisulat sulat kunuhay nga FREEDOM AND BELONGING!

Gihimo pa giong report para sa akong Religion Class 101. “Freedom and Belonging.”

…plus ang immersion nga KULTURANHONG  RITUAL/PRACTICE/KAPATIRAN mao ang “Kristohanong Katilingban sa Pagpakabana nga Programa..”

Advertisements