Sa bulan sa Marso 1997, gipakatawo ang bata nga nagpuyo sa sabakan sa iyang inahan sulod sa siyam ka bulan. Sa ikatulong adlaw: Matud pa sa gisaad sa pagtoo og tradisyon: Mga bag-ong kinabuhi nga nakalingkawas sa kangitngit sa tiyan sa inahan; “atubangon mo ang unang turtyor aron matuman ang kasulatan.”  Sa ikatulong adlaw: Sa iyang pagkatawo dinhi sa New York; ang Kulturang Pilipinhon mipatigbabaw:  Sabi pa ni doktora, ” O hayan, binyag na ang anak mo.”

“Excuse me doc, you mean to say “tuli”? Our eyes met…we conspired… as if the dialogue really occurred.

According to a European New Yorker after hearing my gruesome story, “That was not necessary… That was barbaric! How could you?

Oh, boy – no choice: best answer so far: What about our tradisyon bro! Are we not allowed to practice our tradition? This has to be done. Kinahanglan nga matuman ang kabubot-on sa tradisyon sa among mga katigulangan. I’m in Amerika, REMEMBER? Respetuhanay sa nagkadaiyang Kultura. REMEMBER? As long nga gitugot sa Amerikanhong balaod nganong dili gud. Kana ang akong nailhan nga Amerika.

Amen.

* * *

Ako Ang Amahan nga naglantaw
Kang baby boy nga gigaid ang duha ka kamot
Ok, gi-restraint ang kamot og ang tiil
Gadupa sa lamisa pang opera
Hmnnn…morag si Kristo ang Histura ni Baby.
Klik! Clack! Chip! Chip!
Misinggit sa tumang kalagot!
Amahan ko nganong gitugot mo nga tulion ako sa ikatulong adlaw!
Matud mo, ania na kita sa langit, og dili na necessary ang tuli!
Mikusog ang iyang singgit sa dihang gihiwa ang panit sa iyang langit
Antusa Dong! Antusa tungod og alang sa tradisyon!
Ampoa ang Amahan namo!
Ampoa ang Maghimaya Ka Hari!
Ampoa ang Maghimaya Ka Maria!
Tawga ang mga Martyrs sa imong katigulangan!

Anakin blues! Happy B-day. Gikan sa Imong MAMA og PAPA.

Advertisements