Ang M: Mayor sa Bag-ong Syudad

Ang M: Mayor sa Bag-ong Syudad

May M na usab ako nga nakita. Naunsa ba kini, og ngano ba kini, akong MANULUNDA? Hinimo himo ko lang ba giod ning tanan?Tinood ba giod nga ang Mayor ning Bag-ong Syudad mao si Mike?Kinsa ang nagkutaw sa akong lugaw? Kinsa ang nagkutaw sa akong sabaw? Nasabtan kaha nila ang akong gipangyaw yaw? Sa makausa pa, ibungat ko na usab ang pulong, may sabot kag wala…”TAKAS” Mao kini ang M ning adlawa. MAYOR MIKE ning bag-ong syudad: Ang dako nga APOL.

Advertisements