In War, all MEN/WOMEN should go..."Please don't wait for me ... WE ARE THERE TO DIE...Real guns real bullets; and for some reasons even ordinary people love the idea of GUNS...wow!

Ang kangit-ngit sa kahayag mao ang PANAAD. Kangitngit gipanaad gituman sa imong mga ANAK NGA NAGPUYO DINHI SA DAKONG MANSANAS; lakip na sa imong mga anak sa tibook kalibutan mipadayag sa ilang pagpakabana.

Sa paghuyop siga ning nagkuyanap nga lamprilya, nasinati ang kangitngit; apan sa nahiagoman nga kangitngit may kahayag nga misubang.

Ang kahayag sa kangitngit; kahayag sa akong pagpadayag; kahayag naggikan sa Bulan og Kabitoonan. Naturalismo nga kahayag og dili sya artipisyal; kay ang gahom sa artipisyal nga puersa mao ang hinungdan sa pagkalumpag ning among payag. Kining kagabhion sa kangitngit, mao ang simbolo sa pag-asdang sa bag-ong rebo sa katawhan – – aron ikaw Mother Nature makapabuhi kanamong tanan.

Gipang hinaut ko  Mama Earth; Oh! Akong Mother Nature nga nining akong pagsalmot; kining akong amot; maski kuyamot; bililhon uyamot. Amen.

* * *

Big Event a year ago: Sa akong pagpakabana og pagtubag sa saad, coincide kini sa adlaw nga gipataas ko, uban ang 200 + ka mga ambisyosong katawhan gikan sa nagkalain laing kalibutan ang among tuong kamot.

(NOTE: Sa maong adlaw, gikasab-an ko sa PRESIDING OFFICER NGANONG WA ANG AKONG GIPATAAS INSTEAD OF TUO)

Karong adlawa, TUIG NA ANG MILABAY – MARSO 28, 2008: RIGHT HANDS GIPATAAS aron lituson ang: Oath of Allegiance To The Flag of the United States of Amerika.

Gidawat ko NINING ADLAWA tuig Marso 2008 ang BANDILANG AMERIKANHON – ANDAM KINING PAKAMATYAN OG DEPENSAHAN against sa mga EVIL DOERS kung gisugyot kini sa Amerikanhong BALAOD. KINI MAO ANG PANAAD.

…kung walay BALAOD?
…nganong pakamatyan gud?
Ano ka Uncle Same siniswerte? (kayati basad!)

PAMUGAS BUGAS RA BAYA NING ATUA. Galawgaw…

Advertisements