Kung ilusyon man ang tanan nga akong gipang yaw yaw. Ania ang realidad.  Impierno sa YUTANG LANGITNON! Tinoud ba kining balitaa?

Matud, pa sa higala, “What happened?”

M: MASSACRE SA NEW YORK – another na sad ni sya sa himo – himong istorya.  Ambot sa langaw bay, pilay edad sa uk-uk

Headline sa YAHOONEWS BASAHA: Unang taho… 12, THEN 13 THEN … 14 killed in NY immigrant center shooting.

Keyword: MMGRNT Center!

My response was: Access my blog sir and kindly click the image so you can read the story.

Massacre in New York: Screenshot Courtesy: YahooNews!

Massacre in New York: Screenshot Courtesy: YahooNews! Early Story...

Advertisements