Masadya uyamot ang letra nga M sa akong MACEBOOK!

Sagunto!

Pero tungod sa atong pagpuyo sa panganod sa pangandoy nga ang tanan huyohoy…usbon ko, huyohoy lamang kining tanan…..ilusyon lang kining tanan ug sa inuraki pa, istorya ba lamang – –  apan may kamatooran. Botbot ba…pero tinoud! Apan may botbot ba nga tinuod? Mao ganing botbot kay bakak…mao ganing gitawag nga botboton kay lagi bakakon. Bakakon nga ang pulong mao ang kamatooran…puedi ba na sya? IMPOSIBLE!

Basaha og ayawg ginhawa: Kay ning pangandoy sa kagabhion; giyam-yam, gi mitutim Sator ari pu tenet… kab-uton ang bulan og kabitoonan aron igasa nganha  sa imong katahom… og ang pasalop sa idlat sa adlaw…katingalahang mikunsad kanimo sama sa “Ispiritu Santo” …pagkalami giod nga sud-ungon og panganduyon..apan…Kining tanan nahatag na og dili na gayod pagabawion pa. Mao kana ang panaad sa dihang GIUSA kita sa BINOTBOT ug Tininuod nilang SAKRAMENTO sa ilang purgatoryo.

Mao kana ang Kulturang Pilipinhon. Kayati basad!

Mao kana ang baroganan. Nganong kinahanglan ang baruganan?

Check it out! Pilyong Pinoy…

Sa Amerika, anytime gusto ka mag divorce all you need is pay a divorce laywer about $500.00 – $1,000 Dolyares. May promise pa nga “YOU DON’T HAVE TO APPEAR IN THE COURT! everything will be taking cared of. Go back…go to work and don’t worry of anything…”

Reaksyon: Pagka kulukoy nga abogado. Abogago giod kaayo. NAA BAY 100% GUARANTEE? WALA pud baya oy.

Pero bright nga pagka-abogado. Saludo giod hinoon ta..genuflect pa dayon panguros. ngaong dili gud. kasayong himoon. pero, yap you can do it just like that …for what?

Baruganan tindugan…sayon ba? Puerting sayona nga i-implementa sa Dakong Mansanas . . .for some reasons focus ka na lang sa imong pamilya…trabaho sa imong gamay nga parokya og sa imong misyon. hihihi! pagka balingag…

“Marriage Life” is so real. So magical…so forever and ever till life after death.

What’s the use?

Advertisements