Minnesota Literacy Online Training

Minnesota Literacy Online Training

Ang MLC: Minnisota Literacy Council Online Website mao ang website nga na diskobrehan  sa mga kauban sa trabaho nga ambisyosong mipatigayon aron i-integrate ang Moodle sa programang pang-edukasyon.

Kay lagi walay mga kwarta nga ikagasto sa pag pundar ug MOODLE sa kawanangan, gitabangan nato sila aron ang MOODLE ma-install – INTRANET LANG GALING.

Puedi man unta ta nga motabang ug i-offer ang atong web-server pero kini sila mora man sad gud ug mga Filipino ug kinaiya. Filipino nga marama ba!
MAAYO LANG MANGAYO ug tabang beyond sa atong “call of duty” ug sa dugay na-obserbahan nato nga oy! abusuhan na man hinoon ang imong kaayo. Kabalo na mang giod mo sa Pinoy. Maamiguhon kaayo ug manggiulawon nga moingon ug DILI. Puro na lang “YES SIR!” “YES MAM”.
Sus, ginoong gagmay, way labot dagko, sa panahon nga ikaw nay mangayo ug tabang MANGHUGAS NA MAN  TANAN UG KAMOT . Ikaw na man hinoon ang iduot. Kung valuable ka sa usa ka organisasyon sa karon safe ka pa. Hangtud kanus-a? Hangtud ang balaod sa Social Services: Education BUDGET PADAYON.
Advertisements