Maulaw

Pangutana: Nganong ang mga baktin magdungo maglakaw magsunod sa ilang mama?
Tubag: Maulaw man sila nga ang ilang mama baboy!

Advertisements