“Indeed, the victims of hardship and despair, whose human dignity is violated with impunity, become easy prey to the call to violence, and they can then become violators of peace,” the 81-year-old pope said. Read Newyork Times article.

Karon tawag ka na sa pangalan ni Santo Papa?

hahaha. kinsa pa man diay ang imong tawagon? Si Jose nga M?  or si another M? ug ang  mga M M MM MMMMMMM daghanang mga M oy!

Ang M sa Facebook

Ang M sa Facebook

A. Kita ang nagkupot sa gahom sa “Priestly Christian Tradition” bay, matud pa sa tigpamaba – – KINARAANG PAGTOO … pang kaniadto … pero tunokon na kaayo sa karong panahona sa Banda ni Bathala. Asa na ang ilang kahadlok? Asa ang kalooy? Gapataka na lang ug pagpangpu-o sa GILANDUNGAN sa mga nainitan.

Timeless: “We love our vocation” We have to work for it”

23 years later… Quo Vadis Hesu?

Sus, pagkabalitang Papa nga nakig-istorya na ang

patay…kalag…ispiritu…ispiritu sa sosyal networking,

GIBISITAHAN ang Dakong Mansanas…

ehem…

Kung nakapalitrato si kolokoy: (Gimp or Photoshop)
Kang kinsa? Tinoud ba? Binotbot lang gihapon

kay bakakon man…

mindanao

Pero sa tinoud lang nia may mensahe nga napaabot.

Ang akong gugma sa yutang tabunon…
MINDANAO!
Pinalang-gang Mindanao; ang katahom mo inday…

fivolous

“2009 Nakabahag” Kung tayo ay pababahagin for the sake of arts and literature, the answer is  ‘YES WE CAN!”

Lami na ang kahimtang  UG DILI NA GIOD mosulod sa dalang tunokon? STOP THIS MADNESS! matud pa sa buktot nga nakagunit sa kamot sa usa pud ka buktot…”PERO PRESIDENTE SA UNITED STATES OF AMERICA!”

Orasyon hinubog, yam-yam; tutho; tambal sa alamang; tambal buyag sa mga tawong nakaminos: Dinhi sa langit dapat NILANGIT GIOD KAAYO ang mga NGA PAMALANDONG…On Human Rights: Matud pa…basaha palihog sa exodians.wordpress.com blog.

Gikuha sa New york nga online pamantalaan: The New York  Times

“Indeed, the victims of hardship and despair, whose human dignity is violated with impunity, become easy prey to the call to violence, and they can then become violators of peace,” the 81-year-old pope said. Read Newyork Times article.

Advertisements